ArhOL je zamišljen kao otvoreno dostupan zbornik članaka iz arhivističke i srodnih struka odnosno repozitorij radova koje autori i inače objavljuju ili daju na korištenje izdavačima i čitateljima bez ikakve novčane naknade.
U ArhOLu će se naći recenzirani članci iz znanstvenih i stručnih časopisa i  zbornika, ali i nerecenzirani radovi koje autori žele učiniti online dostupnima.

najnovije

Arhivsko nasljeđe Boke kotorske u administrativno-političkim promjenama – borba za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta

Geografski položaj Boke kotorske vjekovima je određivao njeno veoma dinamično administrativno i političko uređenje. Kada govorimo o Boki kotorskoj u tom kontekstu, uvijek pominjemo sedamnaest raznih uprava – država na ovoj teritoriji, od kada postoji saznanje o prvim ljudskim naseobinama ovdje. Razne civilizacije, nacije i…

8. Grošljev simpozij – Knjižnice i knjige od antike do danas

Od 6. do 9. ožujka (u poslijepodnevnim satima!) 2017. godine u Ljubljani će se održati 8. po redu Grošljev simpozij, ovoga puta pod nazivom Knjižnice i knjige od antike do danas. Simpozij će biti posvećen knjižnicama i knjigama iz različite perspektive, na primjer, knjižnicama kao…

Zakon o gospodarskim zadrugama

Zakon o gospodarskih zadrugah // Ponatis iz “Službenega lista kraljevske banske uprave dravske banovine”/ Prevedel in uvod napisal Anton Kralj, tajnik Zadružne zveze u Ljubljani// Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/36132,  2.3.2017 “Ujednačavanje zadružnog zakonodavstva se u našoj državi već dugo osjeća kao nužna potreba.…

Javno upravljanje stambenim zgradama u gradivu Državnog arhiva u Rijeci (1926. – 1964.)

Abstrakt U radu su predstavljena četiri arhivska fonda (Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine, Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka, Rajonska poduzeća Uprava zgrada u Rijeci i Stambene zajednice u Rijeci) pohranjena u Državnom arhivu u Rijeci čiji su stvaratelji u svojoj nadležnosti imali, isključivo…

In, ne! Arhivistika ni dolgočasna veda!

Zgodovinski arhiv Ljubljana 2010. je godine napravio svoj film o arhivu pod naslovom Arhivistika ni dolgočasna veda (Arhivistika nije dosadna znanost). Produkciju i scenarij filma potpisuje kolegica Marjana Kos dok je koscenarist i montažer Žiga Virc. Hrvatska premijera toga filma održana je na savjetovanju Hrvatskog…

Arhivi v digitalni dobi – stanje držav članic EU in arhivov Evropske komisije

Izvleček: Prispevek predstavlja pregled najpomembnejših razvojnih dogajanj na področju arhivske službe v okviru članic EU. Prikazuje skupne aktivnosti in projekte, predloge za vključitev arhivskih in drugih kulturnih ustanov na delovno področje Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, vključno z obveznostmi ki jih določa Zakon…

Vojna bolnica za zarazne bolesti u Bršadinu 1914. – 1918.

Sažetak: U radu se pretežno na osnovu izvorne arhivske građe zatečene u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, ali i sekundarne literature, u kontekstu opštih evropskih ratnih zbivanja tokom Prvog svetskog rata govori o zdravstvu i zdravstvenim istitucijama unutar austrougarske vojne organizacije, te o osnivanju Bolnice…

Savjetovanje arhivskih radnika Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine organizira savjetovanje koje će se održati 18. i 19. svibnja 2017. u hotelu “Turist” u Jajcu. Domaćin savjetovanja bit će Kantonalni arhiv Travnik. Teme su sljedeće: 1. Arhivska građa socijalističkog perioda – stanje, zaštita, korištenje 2. Arhivi i informatičko okruženje…